گفت و گوی روانشناسی مدیریت و بازار با دکتر احمد رضا فتوّت 14,614 بازدید

• در ابتدا لطفا مفهوم “پول” را تعریف کنید
پول یک وسیله فساد ناپذیر برای مبادلات و واحد شمارش است که ارزش یک کالا با آن سنجیده می شود.
افراد مختلف تعاریف متعددی از پول دارند:
کالبریت معتقد است که پول یک چیز منحصر به فردی است و داشتن آن مانند عشق جزء بزرگترین لذت های بشر به شمار می آید و وقتی از دست می رود، به بزرگترین دغدغه و نگرانی او تبدیل می شود. امرسون نیز اعتقاد دارد که ارزش یک دلار را جامعه تعریف می کند، همان طور که آن را بوجود می آورد. هنری فورد سازنده اولین خودرو، در تعریف پول می گوید: پول مانند دست و پا برای انسان است، یا از آن استفاده کن یا آن را از دست بده. سیدنی اسمیت نیز عقیده دارد که فقر باعث سرافکندگی نیست بلکه باعث زحمت بسیار انسان است.

جزئیات