هشت روش موثر در بازسازی حافظه 109 بازدید

آیا اخیرا فراموش می کنید ، دسته کلید خود را کجا گذاشته اید؟
داخل اتاق میشوید بدون اینکه بدانید برای چه کاری به ان سمت میروید؟
آیا بعد از ریختن چای در استکان قوری را در یخچال می گذارید؟ …

جزئیات

مطالعه گروهی برای افزایش سطح یادگیری 156 بازدید

برخی از دانشجویان پی برده اند که مطالعه گروهی در یادگیری بهتر و سریعتر بعضی دروس, سودمند است. با این حال, مطالعه گروهی باید با روشی ویژه انجام گیرد؛ در غیر این صورت جز اتلاف وقت و ناکامی نتیجه ای به بار نخواهد آورد. …

جزئیات

شنیدن و یادداشت برداری 102 بازدید

با این که از دانشجویان انتظار می‌رود با توانایی یاد داشت‌برداری خوب پا به دانشگاه گذارند اما همیشه این طورنیست. دبیرستان این توانایی را ایجاب نمی‌کند و بنابراین مهارتهای خوب گوش دادن ویادداشت برداری آنها ضرورتا باید بهتر گردد. …

جزئیات

15 روش برای افزایش تمرکز 201 بازدید

این شعار را در ذهن داشته باشید که؛ «با شرایطی که دارم بیشترین تلاش خود را خواهم کرد.» نه اینکه فکر کنید «باید همه چیز کامل باشد.»
۱) هنگام درس خواندن کاغذ و خودکاری کنار دستتان بگذارید و فکرهایی را که به ذهنتان می رسد و مزاحم درس خواندتان می شود یادداشت کنید. با این کار دیگر نگران فراموش کردن …

جزئیات

رازهای شگفت انگیز زندگی انیشتن 106 بازدید

هشت موضوع شگفت انگیز از زندگی آلبرت انیشتن، که شما هیچ گاه آنان را نمی دانستید. بله،همگی ما می دانیم که انیشتن این فرمول[e=mc2] را کشف کرد. اما واقعیت آن است که چیز های کمی در مورد زندگی خصوصی اش می دانیم،خودتان را بااین هشت مورد،شگفت زده کنید! …

جزئیات

خلاقیت ، بزرگترین عصیان در عالم هستی 111 بازدید

خلاقیت ، بزرگترین عصیان در عالم هستی است . برای خلق کردن باید از همه ی قید و بندها رها شد ، و گر نه خلاقیت تو، چیزی جز تقلید و نسخه برداری نخواهد بود : فقط یک نسخه ی بدل ! تو فقط هنگامی می توانی …

جزئیات

تمرکز، مهارتی برای کسب آرامش، آگاهی و پیشرفت 165 بازدید

همه انسان‌های رشد یافته می‌خواهند خدمتی به مردم ارائه دهند و اثری از خود به‌جای گذارند. که کارآمد و زیبا باشد و می‌دانند که میزان کارآئی و زیبائی عمل و اثر آنها با میزان تمرکزی که بر آن می‌کنند نسبت مستقیم دارد. …

جزئیات

تاثیر استفاده از تکنولوژی آموزشی در امر یادگیری 95 بازدید

تکنولوژی آموزشی instruction Technology عبارت است از مجموعه روشها و دستورالعملهایی که با استفاده از یافته‌های علمی ، برای حل مسائل آموزشی اعم از طراحی ، اجرا و ارزشیابی در برنامه‌های آموزشی بکار گرفته می‌شود. …

جزئیات