پیام مدیریت:

موسسه کاریزما مشاور با استفاده از آموزش و پژوهش و مشاوره و کمک به مدیران، کارکنان و افراد به به منظور دسترسی همگان به خدمات و دانش روانشناسی، فعالیت خود را صرفاً در حوزه روانشناسی در جهت خود سازی، بهسازی و اعتلای توانایی های شخصی در افراد، خانواده ها و سازمان ها تأسیس و فعالیت خود را آغاز کرده است.
ارزش هایی که به آن معتقدیم بهترین الگو برای نیل به آرمان، مأموریت و اهداف سازمانی ما است. توجه به انسان و حفظ حرمت و کرامت آن به عنوان مهمترین سرمایه جامعه، امانت داری و صداقت، خلاقیت و نوآوری، دقت و سرعت در انجام وظایف، تعهد کاری و مسئولیت پذیری، خودباوری و اعتماد به نفس، افزایش دانش و آگاهی و به روز نگه داشتن خود، نظم و انضباط کاری سرلوحه همه فعالیت های کاریزما مشاور هستند.
ما بر این باوریم که هر کس آگاهی لازم را در مورد مباحث رفتاری و روانشناسی داشته باشد بسیاری از مسائل و مشکلات فردی، خانوادگی و سازمانی خود را به راحتی می تواند حل و فصل نموده و با تفکر، تدبر، توسل و توکل زندگی سعادتمند و سرشار از تفاهم خواهد داشت.
کاریزما مشاور با ایجاد اولین و کاملترین سایت اطلاع رسانی روانشناسی، فصلنامه روانشناسی مدیریت و بازار، مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی تخصصی روانشناسی صنعتی سازمانی و پایگاه اطلاع رسانی فره مشاور سعی بر این دارد تا با بهره گیری از اساتید، محققین و مشاورین مجرب در حوزه های مختلف روانشناسی، ضمن ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای و سنجش و اندازه گیری ویژگی های روانشناختی (همچون هوش، استعداد، توانایی ها، علائق، انگیزه، شخصیت و …)، دانش و آگاهی مردم را در حوزه های گوناگون روانشناختی افزایش داده و زمینه را برای تبادل هرچه بیشتر اطلاعات فراهم آورد، زیرا اعتقاد داریم:
«اطلاعات منشاء دانایی و دانایی منشاء قدرت است».

این سایت، یک سایت پویا بوده، بدین معنا که علاقه مندان ضمن استفاده از سایت می توانند مطالب و مباحث خود را در سایت در معرض دید دیگران قرار داده تا آنها نیز بهره مند گردند.

(در حال حاضر سایت فقط به زبان فارسی است.)