روش تحقیق گراندد تئوری یا نظریه زمینه ای 2,252 بازدید

گراندد تئوری یک روش پژوهشی استقرایی و اکتشافی است که به پژوهشگران در حوزه های موضوعی گوناگون امکان می دهد تا به جای اتکا به تئوری های موجود، خود به تدوین تئوری اقدام کند. …

جزئیات

روش تحقیق در روانشناسی صنعتی و سازمانی 6,378 بازدید

تصور کنید شما روانشناس صنعتی و سازمانی برای یک شرکت هستید.وظیفه شما تعین اثر بخشی یک برنامه آموزشی جدید برای عمل کرد سازنده بهتر در کارکنان است شاید کارکنان در استفاده از یک سیستم جدید کامپیوتری که در جهت افزایش بهره وری آنها حمایت و تولید شده است مورد آزمایش واقع شوند. …

جزئیات

مواجهه با سه بهانه اصلی برای صحبت نکردن 1,122 بازدید

صحبت کردن درمواقعی که با مورد اشتباهی مواجه می شوید در حالی که عضو کارمندان ارشد بوده و یا اینکه در شغلی تازه کار باشید می تواند سخت باشد. در هر صورت صحبت نکردن می تواند پیامدهای زیانباری برای شرکتتان و نیز کارراهه شغلیتان در بر داشته باشد. در اینجا سه نکته اصلی در توجیه سکوت و اینکه چگونه با آنها روبرو شوید ذکر می گردد: …

جزئیات

سه دلیل برای ترک نکردن کارتان 630 بازدید

ممکن است که شما از کارتان ناراضی بوده و در عین حال خسته و آماده ترک شغلتان شده باشید. به جای خروج، نفس عمیقی کشیده و این سه دلیل را برای ماندن در مکان فعلیتان حداقل برای اکنون مورد ملاحظه قرار دهید: …

جزئیات

چگونه یک رفتار بی سروصدا را بگذرانیم 599 بازدید

ما همگی ایمیلها یا پیامهای صوتی که بدون پاسخ مانده اند را داشته ایم. خواه این امر از سوی یک مشتری احتمالی آینده و یا یک کارفرمای استخدام کننده بالقوه و یا یک همکار از واحدی دیگر بوده باشد، احساس مشترکی را تجربه کرده ایم: چه اشتباهی از من سر زده است؟ در اینجا سه نکته برای گذراندن سکوت آمده است: …

جزئیات

سه نکته برای کوچک سازی به روش صحیح 826 بازدید

در صورتی که تعدیل نیرو به صورت ضعیف انجام شود، اثرات بد آن سالها بر روی شرکت باقی می ماند. کارمندان ناراضی می توانند در بازار از شرکت بدگویی کنند و افراد باقی مانده نیز با ظهور اولین نشانه های بهبود شرکت را ترک کنند. اگر شرکتتان با تعدیل مواجه شده – همانطور که تعداد زیادی از شرکتها این روزها بدینگونه اند …

جزئیات

مکاتب فکری در روانشناسی صنعتی سازمانی 4,216 بازدید

نگاهی كوتاه به مكتب‌های فكری در روانشناسی صنعتی سازمانی
در روانشناسی صنعتی سازمانی،‌ روی سازمان‌دهی كار و استفاده از منابع انسانی تأكيد بسياری می ‌شود. پاره ای از مهمترين الگوهای سازمانی به شرح زير است. …

جزئیات

روانشناسی صنعتی سازمانی چرا؟ 19,034 بازدید

عنوان روانشناسي صنعتی سازمانی، با حفظ تفاوت‌های مفهومي موجود، در انگلستان روانشناسي حرفه‌اي،‌ بيشتر كشورهاي اروپايي روانشناسي كار و سازماني، كانادا و استراليا روانشناسی صنعتی سازمانی و …

جزئیات

روانشناسی صنعتی سازمانی چیست؟ 18,810 بازدید

تعريف كار: آدام اسميت معتقد است كه سعادت و ثروت هر ملت، بسته به نيروی كار مردم آن است. هانري ميلر می‌گويد: كار و زندگی، لازم و ملزوم‌اند؛ كار كن برای زندگی و زندگی كن برای كار. هنری فورد معتقد است …

جزئیات

دغدغه ها و حوزه های روانشناسی صنعتی سازمانی 4,480 بازدید

روانشناسی صنعتی سازمانی بين فرهنگی
روانشناسی بين فرهنگی مشابهات و تفاوت‌های كنش‌های اجتماعی و روانی افراد را در فرهنگ‌های مختلف و گروه‌های نيرومند متفاوت بررسی می ‌كند. كار به دليل نقش عمده‌ای که در زندگی روزانه ما …

جزئیات