موسسه روانشناختی کاریزما مشاور با بهره گیری از دانش و علوم روز در حوزه علوم رفتاری بالاخص روانشناسی برای رشد و بهبود زندگی شخصی، تحصیلی، اجتماعی، شغلی و سازمانی در تاریخ 1381/12/8 با نام موسسه روانشناختی فرادانش مبین تحت شماره 15084تأسیس گردید و در تاریخ 1383/10/8 به موسسه روانشناختی کاریزما مشاور تغییر نام داد و چشم انداز خود را همگام با رشد فنون مختلف و متنوع، ساختن دنیایی بهتر و رسیدن به کمال و موفقیت با اشاعه، گسترش و توسعه فرهنگ و دانش روانشناسی در تمام سطوح جامعه از طریق آموزش، پژوهش و مشاوره برای جامعه بشری خاصه ایرانی ترسیم نموده است.
اولین گام در مسیر چشم انداز موسسه، راه اندازی اولین وب سایت تخصصی روانشناسی در سال 1383/11/1 بود و در سال 1387 یاهوگروهی به منظور همگرایی بیشتر بین علاقه مندان مباحث روانشناسی ایجاد گردید.
این موسسه به منظور اشاعه هر چه بیشتر دانش روانشناسی در سال 1390/2/12 با اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اولین نشریه تخصصی در حوزه روانشناسی صنعتی سازمانی با عنوان “روانشناسی مدیریت و بازار” را راه اندازی و منتشر کرد.همچنین در این راستا و به منظور ارائه خدمات هر چه بهتر موسسه روانشناختی کاریزما مشاور در تاریخ1392/4/16 موفق به اخذ موافقت اصولی اولین مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی تخصصی صنعتی سازمانی در تهران از سازمان بهزیستی کشور گردید و به عنوان اولین مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی تخصصی روانشناسی صنعتی سازمانی در تهران در تاریخ 1392/12/13 پروانه فعالیت خود را دریافت کرد.

از دیگر اقدامات صورت گرفته در راستای چشم انداز موسسه روانشناختی کاریزما مشاور، دریافت مجوز اولین پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی تخصصی در حوزه روانشناسی با نام “فره مشاور” در تاریخ 1392/9/19 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده است.
امید که با لطف خداوند متعال و در ذل توجهات حضرت ولی عصر و حمایت های معنوی مردم عزیزمان بیش از پیش بتوانیم گامهای مؤثری در راستای چشم انداز مجموعه کاریزما مشاور برداریم.