رسالت (مأموریت):

– ارائه خدمات روانشناسی در سرتاسر دنیا به همه ایرانیان
– سهل الوصول نمودن دسترسی به خدمات روانشناسی برای همه ایرانیان
به عبارتی استقرار و رهبری یک سازمان توانمند، پویا، کارآفرین و در خدمت مشتری با هدف ارائه سریع ترین و مناسب ترین خدمات روانشناختی در حوزه صنعت و سازمان مطابق با معیارهای بین المللی و حرفه ای رسالت موسسه روانشناختی کاریزما مشاور است.