اجازه دهید که مشتریانتان به خودشان بفروشند 665 بازدید

در حقیقت کسی دوست ندارد که جنسی به وی فروخته شود. حتی با تجربه ترین فروشندگان هم مجبورند که بر مقاومت افراد در نمایش و تعریف برای فروش غلبه کنند. به جای متقاعد کردن مشتریانتان به خرید، اجازه دادن به آنها برای فروش به خود را امتحان کنید. …

جزئیات