زندگی را سرشار از عشق کنید. 136 بازدید

……………. زندگی را سرشار از عشق کنید. ولی خواهید گفت، “ما همیشه عشق می ورزیم.”
و من به شما می گویم که شما به ندرت عشق می ورزید.
شاید اشتیاق عشق را داشته باشید، ولی بین این دو تفاوتی بس عظیم وجود دارد. …

جزئیات

روش التیام قلب شکسته 344 بازدید

تا به حال شده کسی فقط با چند کلمه یا بدتر با سکوت سنگین خود، قلبتان را در سینه بشکند؟ شما چی؟ تا به حال اینکار را با کسی کرده اید؟ همیشه راهی برای خندیدن و عشق ورزیدن دوباره وجود دارد. …

جزئیات

راه های یک گله گذاری خوب 92 بازدید

1 – پیش از آن که دلخوری خود را با همسرتان در میان بگذارید ، ابتدا عین آن را روی کاغذ بنویسید. به این ترتیب سهم خود را در پیشامد مربوطه بهتر خواهید دید . از سوی دیگر نوشتن ماجرا از ابتدا تا انتها باعث آرامش نسبی تان می شود و در عین حال با یادآوری ماجرا به علت های آن بهتر واقف می شوید. …

جزئیات

رازهای نهفته در مردان 90 بازدید

اول از همه مردها به دنبال کسی هستند که تشنه عشق و محبت باشد. شاید این حرف بسیاری از خانم ها را غافلگیر کند اما مردها دوست دارند مورد دوست داشتن قرار بگیرند و خودشان نیز کسی را دوست بدارند…
…مشکل اینجاست که خانم ها برخورد بی احساس و سردی با آنها دارند. پیدا کردن خانمی که قابل …

جزئیات

دریچه باز ذهن شما 263 بازدید

هر دو تحصیل کرده و هر دو دارای تفکری یگانه. دیدگاهی متفاوت و زاویه دیدی که باعث می شود مساله ای کوچک به جنجالی بزرگ ختم شود. جدال این طور شروع می شود، زن به خاطر این که مرد بیشتر از دست او ناراحت نشود، از اتاق بیرون می رود و این مساله به گمان وی تنها راه برای تمام شدن این برخورد است. از طرف دیگر این کار باعث آزردگی خاطر مرد شده …

جزئیات

الفبای زندگی 115 بازدید

آیا شما الفبای فارسی را از حفظ هستید؟
حتما همین طورهست، شما آنقدر باهوش هستید که حتی الفبای انگلیسی را هم میدانید.
اما الفبای زندگی را چطور، بلد هستید؟
هیچ می دانستید که زندگی هم الفبایی دارد؟

مطمئنا کسی الفبای زندگی را حفظ است که در زندگی سعادتمند است و همه اعضای خانواده اش در کنار او خوشبختند.
دوستان من، الفبا شامل حروفی هست که طبق نظمی پشت سر هم می آیند و راهی برای گفتگو ایجاد میکنند. …

جزئیات

چگونگی ابراز عشق 101 بازدید

یک یا چند راه از راههای زیر را در ابراز عشق به همسرتان امتحان کنید، نتیجه آن را به ما هم بگویید:
– هر وقت که برای همسرتان کارت پستال می فرستید ، روی پاکت آن تمبر عاشقانه ای بزنید
– با ارزش ترین هدیه ممکن را برایش تهیه کنید
– بهترین جمله ای که معشوقتان برایتان نوشته است را قاب کنید و به دیوار اتاقتان بکوبید …

جزئیات

تاثیر تحصیلات در زندگی و طلاق 73 بازدید

یکی از معیارهای ازدواج میزان آگاهی و تحصیلات دو طرف است، البته درباره تاثیر تحصیلات در تداوم یا آشفتگی و طلاق در زندگی نظرات مختلفی وجود دارد.
آیا میزان تحصیلات زن و مرد بر میزان گرایش آنان به سوی طلاق موثر است؟ آیا تحصیلات عالیه آن طور که معمولا پنداشته می شود طلاق زا است؟ آیا تاثیر تحصیل بر گرایش به طلاق دربین زنان و مردان متمایز است؟ …

جزئیات

بررسی رابطه بین میزان بخشودگی وتعارض زناشویی 138 بازدید

هدف: هدف از مطالعه حاضر بررسی همبستگی بین میزان بخشودگی همسران و تعارض زناشویی آنان می باشد.
روش: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری کلیه زوجین استان یزد است. آزمودنی های این پژوهش 30 زوج که با نمونه گیری های در دسترس (غیراحتمالی) گزیده شده اند و شرط ورود آزمودنی ها این بود که دست کم شش ماه از ازدواجشان گذشته باشد. ابزارهای …

جزئیات

بررسی تاثیر مشاوره راه حل محور بر سازگاری زناشویی 95 بازدید

نسترن ادیب راد، استادیار گروه مشاوره دانشگاه شهید بهشتی

هدف: پژوهش حاضر با هدف ارزیابی اثربخشی روش مداخله ای راه حل محور بر افزایش سازگاری زوجها انجام شده است.

روش: برای اجرای پژوهش ابتدا وضعیت سازگاری زوج ها با تکمیل پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپینر (1976) بررسی شد سپس از بین …

جزئیات