واکنش مغزی نوجوانان به انتقاد والدین 1,180 بازدید

دانشمندان آمریکایی دریافتند نواحی از مغز نوجوانان هنگامی که آن‌ها از جانب مادرانشان مورد انتقاد قرار می‌گیرند، غیرفعال شده و آن‌ها به شیوه‌ای بسیار عاطفی به این انتقادها واکنش نشان می‌دهند.

جزئیات

The International Symposium on Business and Social Sciences

The International Symposium on Business and Social Sciences December 2-4, 2015, Tokyo, Japan www.tisss.org The International Symposium on Business and Social Sciences (TISSS 2015) will be held in Tokyo, Japan. TISSS 2015 brings together academicians and professionals in fields of business and social science, engages participants in fruitful discussions, and facilitates mutual understanding among them…

جزئیات