اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی

اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی زمان برگزاری : ۲۰ مهرماه ۱۳۹۴ به حول و قوه ی الهی اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی با حمایت دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و موسسات فرهنگی برای فراهم نمودن فرصت مناسب جهت گردهمایی محققان، کارشناسان و دانشجویان عزیز به منظور ارایه آخرین دستاورد های…

جزئیات