مکاتب فکری در روانشناسی صنعتی سازمانی 4,210 بازدید

نگاهی كوتاه به مكتب‌های فكری در روانشناسی صنعتی سازمانی
در روانشناسی صنعتی سازمانی،‌ روی سازمان‌دهی كار و استفاده از منابع انسانی تأكيد بسياری می ‌شود. پاره ای از مهمترين الگوهای سازمانی به شرح زير است. …

جزئیات

روانشناسی صنعتی سازمانی چرا؟ 19,017 بازدید

عنوان روانشناسي صنعتی سازمانی، با حفظ تفاوت‌های مفهومي موجود، در انگلستان روانشناسي حرفه‌اي،‌ بيشتر كشورهاي اروپايي روانشناسي كار و سازماني، كانادا و استراليا روانشناسی صنعتی سازمانی و …

جزئیات

روانشناسی صنعتی سازمانی چیست؟ 18,791 بازدید

تعريف كار: آدام اسميت معتقد است كه سعادت و ثروت هر ملت، بسته به نيروی كار مردم آن است. هانري ميلر می‌گويد: كار و زندگی، لازم و ملزوم‌اند؛ كار كن برای زندگی و زندگی كن برای كار. هنری فورد معتقد است …

جزئیات

دغدغه ها و حوزه های روانشناسی صنعتی سازمانی 4,459 بازدید

روانشناسی صنعتی سازمانی بين فرهنگی
روانشناسی بين فرهنگی مشابهات و تفاوت‌های كنش‌های اجتماعی و روانی افراد را در فرهنگ‌های مختلف و گروه‌های نيرومند متفاوت بررسی می ‌كند. كار به دليل نقش عمده‌ای که در زندگی روزانه ما …

جزئیات

توضیح مختصروکاربردهای مثالی درزمینه روانشناسی 733 بازدید

توضیح مختصر و کاربردهای مثالی در زمینه روانشناسی ص.س

اگر خواستار آنید که تنها با خواندن یک مقاله کوتاه تا حد زیادی با روانشناسی صنعتی سازمانی (ص/س) آشنا شوید این مقاله را بخوانید(بهروز) …

جزئیات

بهداشت روانی محیط کار 664 بازدید

دنیای امروز استرس های مختلفی دارد که بعضی از این استرس ها مختص محیط کار است. نزاع با یک همکار، محروم شدن از پاداش، دیر رسیدن به سر کار و فشار هیأت مدیره یا رؤسای سازمان به مدیر را می توان نمونه هایی از استرس های محیط کار …

جزئیات

استخدام و گزینش کارکنان 1,024 بازدید

همانطور که در مقاله پیشین اشاره شد یکی از زمینه ها و علايق خاص روانشناسان صنعتی سازمانی انتخاب و گزینش کارکنان مناسب است.

وظايف عمده در حوزه مديريت منابع انسانی: دو وظيفه عمده روانشناس صنعتی سازمانی در حوزه مديريت منابع انسانی هر سازمان عبارتند از: 1. تأمين يا جايگزينی نیروی انسانی با استفاده …

جزئیات

ویژگی های انسان سالم 513 بازدید

این ویژگی ها دیدگاه های روانشناسان مختلف در باره انسان سالم، کامل یا بالغ است که پاره ای از آن ها در من و شما کم و بیش وجود دارد که با کمی تلاش می توان آن ها را تقویت کرد و آنهایی که در ما نیست را می توان ایجاد نمود. کار مشکلی نیست فقط کمی سعی و تلاش می خواهد. …

جزئیات

هوش هیجانی 225 بازدید

بیش از یکصد سال بهره هوشی یا هوشبهره(IQ) بعنوان معیاری برای سنجش هوش فردی محسوب می شد. آزمون بهره هوشی تنها شاخصی بود که نشان دهنده توانایی یادگیری شخص محسوب می شد، که در سال های اخیر مورد بحث و چالش محافل علمی قرار گرفت. بسیاری از افراد در آزمون های…

جزئیات