آرامش ذهنی 468 بازدید

هر که هستید و هر کجا زندگی می کنید، آرامش را به زندگی خویش دعوت کنید و آن را در ذهن خود جایگزین سازید.

اگر کلام و رفتار شما قرین آرامش باشد، بدون شک این ویژگی به دنیای اطراف شما نیزسرایت خواهد کرد. به خاطر داشته باشید برای رسیدن به این وضعیت، لازم است برخی قابلیت های و یژه را در خود پرورش دهید و شرایط خاصی را در زندگی خویش ایجاد نمایید. رعایت نکات زیر مقدماتی است که به شما کمک می کند در این مسیر گام بردارید: …

جزئیات

10 نکته برای بازگشت آرامش به زندگی 116 بازدید

توجه به این 10 نکته و انجام آنها می تواند ما را در بازگشت آرامش به زندگی یاری نماید.
1- نگران نباشید، زیرا نگرانی غیر سازنده ترین کاری است که انسان می تواند انجام دهد.
2- از چیزی نترسید و شجاع باشید، زیرا بیشتر چیزهایی که از آن می ترسید هرگز رخ نخواهد داد. …

جزئیات

5 اصل در ریکی 575 بازدید

فقط برای امروز؟
خوب ما فقط همین امروزو داریم دیگه! همین ساعت رو، همین لحظه رو! اگر بتونیم اصول رو برای این لحظه رعایت کنیم، یک ساعت هم می تونیم. یک روز هم می تونیم. اگه فردا هم زنده بودیم، فردا دیگه اون موقع امروز شده و اون موقع هم اصول رو برای امروز رعایت می کنیم پس از الان نگرانش نباشید! نمی گم برای آینده برنامه ریزی نکنید، ولی نگذارید اون برنامه ریزی و انتظارات مشخص و ثابتتون باعث بشه شما نتونید یه چیز بهتر رو بپذیریدا! …

جزئیات