بررسی رابطه سازگاری کلی والدین 168 بازدید

این مقاله به بررسی رابطه سازگاری کلی والدین، رابطه ولی ـ فرزند (مادر- فرزند) و نگرش مذهبی خانواده با رضایتمندی زناشویی فرزندان دختر در شهر تهران و پژوهش در زمینه رضایتمندی زناشویی فرزندان متاثر از محیط خانوادگی اولیه والدینشان …

جزئیات

بدون تغییر خود نمی توانیم فرزندمان را تغییر دهیم 37 بازدید

اگر مضطرب هستیم ، توقع فرزند آرام نداشته باشیم.
اگر بی برنامه و ناهماهنگ هستیم، امید بچه منظم نداشته باشیم.
اگر اختلاف زناشویی و جر و بحث خانوادگی داریم ، منتظر آشفتگی های تربیتی در فرزندمان باشیم. …

جزئیات

انواع خانواده ها از نظر تربیت 359 بازدید

بطور خلاصه از نظر نحوه تربیت کودک و بطورکلی نحوه اداره سیستم خانواده میتوان 4 نوع خانواده رامشخص کنیم که عبارتنداز الف- خانواده خشک و سختگیر (والدین سختگیر و مستبد) ب- خانواده سهل گیر وآسان گیر ج – خانواده گسسته(‌خانواده پریشان) د- خانواده دمکرات (خانواده سالم) …

جزئیات

ارتباط ماه های تولد و نمرات دانش آموزان 58 بازدید

کودکانی که در تابستان متولد می‌شوند در مقایسه با متولدین بزرگتر از خودشان، نمرات کمتری در آزمون‌های مدارس می گیرند.
به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از روزنامه تایمز تفاوت آموزشی بین متولدین ماه‌های تابستان به ویژه متولدین شهریورماه با متولدین ماه‌های دیگر که از نظر سنی بزرگ‌ترند، تا پایان دوره دبیرستان باقی می‌ماند …

جزئیات

10 رفتار مناسب بجای تنبیه بدنی 41 بازدید

اما همواره بجای تنبیه و اعمال خشونت راه بهتری هم می توان پیدا کرد. چون تنبیه بدنی عوارض متعددی در رفتار و روحیهء فرزند شما بجای خواهد گذاشت. حتی اگر بسیار ندرتاْ کودک خود را تنبیه می کنید، حتما این مطلب را مطالعه کنید…

جزئیات