توضیح مختصروکاربردهای مثالی درزمینه روانشناسی 727 بازدید

توضیح مختصر و کاربردهای مثالی در زمینه روانشناسی ص.س

اگر خواستار آنید که تنها با خواندن یک مقاله کوتاه تا حد زیادی با روانشناسی صنعتی سازمانی (ص/س) آشنا شوید این مقاله را بخوانید(بهروز) …

جزئیات

بهداشت روانی محیط کار 654 بازدید

دنیای امروز استرس های مختلفی دارد که بعضی از این استرس ها مختص محیط کار است. نزاع با یک همکار، محروم شدن از پاداش، دیر رسیدن به سر کار و فشار هیأت مدیره یا رؤسای سازمان به مدیر را می توان نمونه هایی از استرس های محیط کار …

جزئیات

استخدام و گزینش کارکنان 1,015 بازدید

همانطور که در مقاله پیشین اشاره شد یکی از زمینه ها و علايق خاص روانشناسان صنعتی سازمانی انتخاب و گزینش کارکنان مناسب است.

وظايف عمده در حوزه مديريت منابع انسانی: دو وظيفه عمده روانشناس صنعتی سازمانی در حوزه مديريت منابع انسانی هر سازمان عبارتند از: 1. تأمين يا جايگزينی نیروی انسانی با استفاده …

جزئیات