روانشناسی صنعتی سازمانی چرا؟ 18,979 بازدید

عنوان روانشناسي صنعتی سازمانی، با حفظ تفاوت‌های مفهومي موجود، در انگلستان روانشناسي حرفه‌اي،‌ بيشتر كشورهاي اروپايي روانشناسي كار و سازماني، كانادا و استراليا روانشناسی صنعتی سازمانی و …

جزئیات

روانشناسی صنعتی سازمانی چیست؟ 18,759 بازدید

تعريف كار: آدام اسميت معتقد است كه سعادت و ثروت هر ملت، بسته به نيروی كار مردم آن است. هانري ميلر می‌گويد: كار و زندگی، لازم و ملزوم‌اند؛ كار كن برای زندگی و زندگی كن برای كار. هنری فورد معتقد است …

جزئیات

دغدغه ها و حوزه های روانشناسی صنعتی سازمانی 4,427 بازدید

روانشناسی صنعتی سازمانی بين فرهنگی
روانشناسی بين فرهنگی مشابهات و تفاوت‌های كنش‌های اجتماعی و روانی افراد را در فرهنگ‌های مختلف و گروه‌های نيرومند متفاوت بررسی می ‌كند. كار به دليل نقش عمده‌ای که در زندگی روزانه ما …

جزئیات

توضیح مختصروکاربردهای مثالی درزمینه روانشناسی 727 بازدید

توضیح مختصر و کاربردهای مثالی در زمینه روانشناسی ص.س

اگر خواستار آنید که تنها با خواندن یک مقاله کوتاه تا حد زیادی با روانشناسی صنعتی سازمانی (ص/س) آشنا شوید این مقاله را بخوانید(بهروز) …

جزئیات

بهداشت روانی محیط کار 649 بازدید

دنیای امروز استرس های مختلفی دارد که بعضی از این استرس ها مختص محیط کار است. نزاع با یک همکار، محروم شدن از پاداش، دیر رسیدن به سر کار و فشار هیأت مدیره یا رؤسای سازمان به مدیر را می توان نمونه هایی از استرس های محیط کار …

جزئیات

استخدام و گزینش کارکنان 1,008 بازدید

همانطور که در مقاله پیشین اشاره شد یکی از زمینه ها و علايق خاص روانشناسان صنعتی سازمانی انتخاب و گزینش کارکنان مناسب است.

وظايف عمده در حوزه مديريت منابع انسانی: دو وظيفه عمده روانشناس صنعتی سازمانی در حوزه مديريت منابع انسانی هر سازمان عبارتند از: 1. تأمين يا جايگزينی نیروی انسانی با استفاده …

جزئیات