روانشناسی دانش‌آموزانی که تقلب نمی کنند 113 بازدید

در حالیکه تقلب کردن در بسیاری از تحقیقات مورد بررسی قرار گرفته است، تحقیق جدیدی از زاویه ای دیگر به این مساله پرداخته است: تعریف دانش‌آموزانی که تقلب نمی‌کنند …

جزئیات

رازهای شگفت انگیز زندگی انیشتن 126 بازدید

هشت موضوع شگفت انگیز از زندگی آلبرت انیشتن، که شما هیچ گاه آنان را نمی دانستید. بله،همگی ما می دانیم که انیشتن این فرمول[e=mc2] را کشف کرد. اما واقعیت آن است که چیز های کمی در مورد زندگی خصوصی اش می دانیم،خودتان را بااین هشت مورد،شگفت زده کنید! …

جزئیات

خلاقیت ، بزرگترین عصیان در عالم هستی 122 بازدید

خلاقیت ، بزرگترین عصیان در عالم هستی است . برای خلق کردن باید از همه ی قید و بندها رها شد ، و گر نه خلاقیت تو، چیزی جز تقلید و نسخه برداری نخواهد بود : فقط یک نسخه ی بدل ! تو فقط هنگامی می توانی …

جزئیات

تمرکز، مهارتی برای کسب آرامش، آگاهی و پیشرفت 94 بازدید

همه انسان‌های رشد یافته می‌خواهند خدمتی به مردم ارائه دهند و اثری از خود به‌جای گذارند. که کارآمد و زیبا باشد و می‌دانند که میزان کارآئی و زیبائی عمل و اثر آنها با میزان تمرکزی که بر آن می‌کنند نسبت مستقیم دارد. …

جزئیات

تاثیر استفاده از تکنولوژی آموزشی در امر یادگیری 112 بازدید

تکنولوژی آموزشی instruction Technology عبارت است از مجموعه روشها و دستورالعملهایی که با استفاده از یافته‌های علمی ، برای حل مسائل آموزشی اعم از طراحی ، اجرا و ارزشیابی در برنامه‌های آموزشی بکار گرفته می‌شود. …

جزئیات

روش تحقیق گراندد تئوری یا نظریه زمینه ای 3,487 بازدید

گراندد تئوری یک روش پژوهشی استقرایی و اکتشافی است که به پژوهشگران در حوزه های موضوعی گوناگون امکان می دهد تا به جای اتکا به تئوری های موجود، خود به تدوین تئوری اقدام کند. …

جزئیات

روش تحقیق در روانشناسی صنعتی و سازمانی 7,550 بازدید

تصور کنید شما روانشناس صنعتی و سازمانی برای یک شرکت هستید.وظیفه شما تعین اثر بخشی یک برنامه آموزشی جدید برای عمل کرد سازنده بهتر در کارکنان است شاید کارکنان در استفاده از یک سیستم جدید کامپیوتری که در جهت افزایش بهره وری آنها حمایت و تولید شده است مورد آزمایش واقع شوند. …

جزئیات

مواجهه با سه بهانه اصلی برای صحبت نکردن 1,477 بازدید

صحبت کردن درمواقعی که با مورد اشتباهی مواجه می شوید در حالی که عضو کارمندان ارشد بوده و یا اینکه در شغلی تازه کار باشید می تواند سخت باشد. در هر صورت صحبت نکردن می تواند پیامدهای زیانباری برای شرکتتان و نیز کارراهه شغلیتان در بر داشته باشد. در اینجا سه نکته اصلی در توجیه سکوت و اینکه چگونه با آنها روبرو شوید ذکر می گردد: …

جزئیات

سه دلیل برای ترک نکردن کارتان 1,063 بازدید

ممکن است که شما از کارتان ناراضی بوده و در عین حال خسته و آماده ترک شغلتان شده باشید. به جای خروج، نفس عمیقی کشیده و این سه دلیل را برای ماندن در مکان فعلیتان حداقل برای اکنون مورد ملاحظه قرار دهید: …

جزئیات