چگونه یک ایجاد کننده تغییر شویم؟

مهارتهای رهبری که در گذشته به کار می آمدند، امروزه به سرعت در حال بی مصرف شدن هستند. “تغییر” نام بازی جدید دنیا است. برای تأثیرگذار بودن، باید بدانید که چگونه با تغییر سازگار شده و آن را هدایت کنید. در اینجا شش مهارت اساسی که می تواند شما را به یک تغییر دهنده تبدیل کند، ذکر می گردد:
– افرادی که با هم در ارتباط نیستند را دور هم جمع کنید

– با جمع کردن بازیگران و منابع به روش جدید، مدلهای کسب و کار جدیدی را بنیانگذاری کنید

– یک ایده را تا مادامی که موفقیت را در آن ببینید، نگه دارید

– به جای تکیه بر اعتبار ایده ها، به قدرت ایده ها تکیه کنید

– دیگران را متقاعد کنید که ممکن بودن ایده هایتان را دیده و در پی گیری آنها به شما ملحق شوند

– دیگران را توانا کنید که آنها هم ایجاد کننده تغییر شوند
مجله مروری بر کسب و کار هاروارد 25 مارس 2010
ترجمه: مراد احمدی پور
www.iranhumanresources.blogfa.com

اگر این مقاله برای شما مفید بود با دوستان خود به اشتراک بگذارید