در حضور مراجعان بر سر کارمندان خود فریاد نزنید!

بسیاری از مدیران و سرپرستان ادرات و شرکت­ها و یا فروشگاه­ها عادت دارند در حضور مراجعان، کارمندان خود را به شدت بازخواست کنند، بر سر آن­ها فریاد بزنند و یا حتی آن­ها را توبیخ کنند. شاید حتی برخی از مدیران تصور کنند چنین رفتارهایی باعث می­شود مراجعان متوجه قدرت مدیریت و روند اداری منظم شرکتشان شده و جذب همکاری و بستن قرارداد با آن­ها تقویت شود. اما نکته این جاست که چنین رفتارهایی قطعا نتیجة معکوس خواهد داشت. پژوهشی که اخیرا در دانشکدة مدیریت دانشگاه فلوریدا انجام شده است مشخص کرد، مراجعان نه تنها جذب رفتارهای پرخاشگرانة مدیریت نسبت به زیردستانش نمی­شوند، بلکه نسبت به چنین مدیرانی احساسات منفی و عدم تمایل به همکاری خواهند داشت. توصیة اصلی این پژوهش به مدیران این است: «رفتار مدبرانه ولی دوستانه». برخورد با اشتباهات کارمندان در برابر مراجعان بسیار مثبت است، اما در صورتی که بیش از حد و افراطی نباشد. تذکرهای جدی ولی بدون لحن سرکوبگرانه موجب می­شود هم کارمند متوجه اشتباهش شود و هم مراجع متوجه نظم و انضباط مناسب حاکم بر فضای کاری شود.

اگر این مقاله برای شما مفید بود با دوستان خود به اشتراک بگذارید